ای عشق...

ای عشق، پناهگاه پنداشتمت

ای چاه نهفته! راه پنداشتمت

ای چشم سیاه، آه ‌ای چشم سیاه

آتش بودی، نگاه پنداشتمت...

/ 2 نظر / 13 بازدید

ey babaaaaaaa[شرمنده]

بابک امین

ای عشق تو رو خدا / دست از سرم بردار/ تنهام بذار تو ای لحظه های وداع